História
Spoločníci
Služby
Daňové právo
Daňové poradenstvo
Medzinárodné zdaňovanie
Daňový audit
Spracovanie daňových priznaní
Audit ročnej závierky
Spracovanie účtovníctva
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
Ponúkané služby
 
Služby:

    Poskytujeme celú škálu služieb týkajúcich sa daní, audítorstva a účtovníctva. Uvedené služby poskytujeme našim klientom formou pravidelného daňového a účtovného dohľadu, poskytovaním informácií o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú našich klientov a súčasne navrhujeme riešenia konkrétnych otázok týkajúcich sa daní, účtovníctva a audítorstva.

    Veľkou výhodou našich klientov je možnosť využitia kombinácie daňových a audítorských služieb, čo výrazne zvyšuje ich mieru istoty vo vzťahu k tretím osobám a štátu.