História
Spoločníci
Služby
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
Metodické informácie
 
    Metodické informácie uľahčujú našim klientom orientáciu v dôležitých legislatívnych normách, ktoré sa týkajú ich činnosti. Majú za cieľ upozorniť na zmeny v zákonoch, ktoré by mohli mať buď priamo, alebo nepriamo vplyv na ich rozhodovanie. Následne vykonávame priamo u klienta aplikáciu zmien na tieto informácie.

    Metodické informácie obsahujú naše komentáre k zákonom s upozornením na možné riziká pri ich uplatnení upozornenia na oznámenia MF SR vydané vo Finančnom spravodajcovi, informácie z absolvovaných školení a pod. Táto služba je dostupná pre našich paušálnych klientov s prístupovým heslom.