História
Spoločníci
Služby
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
História firmy
 
    Spoločnosť NOTAX v.o.s. bola založená v roku 1994. Od svojho vzniku sme členmi Slovenskej komory daňových poradcov.

    Sme certifikovaná spoločnosť s č. licencie SKDP 2/95 so špecializáciou na daňové právo, daňové poradenstvo, medzinárodné zdaňovanie, daňový audit, vyhotovovanie daňových priznaní, praktická interpretácia daňového práva, a služby v oblasti účtovníctva.

    Svoju činnosť vykonávame prostredníctvom certifikovaných daňových poradcov v súlade so zákonom o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. č. 78/1992 Zb.

    Spoločníkmi firmy sú daňoví poradcovia, audítori, ktorí taktiež poskytujú služby - audit priebežnej, riadnej, mimoriadnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 73/1992 Zb o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.