História
Spoločníci
Služby
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
Spoločníci
 
Ing Stanislav Čaniga:

    Nar. 12.5.1957 - daňový poradca č. lic. Slovenskej komory daňových poradcov ( SKDP ) 256/94 a audítor č. lic. Slovenskej komory audítorov (SKAÚ) 749/99.

    Absolvent Vysokej školy ekonomickej Bratislava v r. 1981- špecializácia účtovníctvo. V oblasti účtovníctva pracuje od r. 1981. V daňovej oblasti pracuje od r. 1991 najskôr ako riaditeľ Daňového úradu v Partizánskom a po absolvovaní skúšok daňového poradcu je spoluzakladajúcim spoločníkom spol. Notax v.o.s. so sídlom v Partizánskom. V roku 1999 získal oprávnenie SKAÚ na vykonávanie auditu účtovných závierok. Pôsobí ako člen metodickej komisie pri SKDP v oblastí daní z príjmov právnických a fyzických osôb.

Ing. Milan Komžík:

    Nar. 28.12.1959 - daňový poradca č. lic. SKDP 255/94 a audítor č. lic. SKAÚ 788/2000.

    Absolvent Vysokej školy ekonomickej Bratislava v r. 1982- špecializácia účtovníctvo. V oblasti účtovníctva pracuje od r. 1982. V daňovej oblasti pracuje od r. 1992, najskôr na Daňovom úrade v Partizánskom ako vedúci oddelenia daní z príjmov právnických osôb a po absolvovaní skúšok daňového poradcu je spoluzakladajúcim spoločníkom spol. Notax v.o.s. so sídlom v Partizánskom. V roku 2000 získal oprávnenie SKAÚ na vykonávanie auditu účtovných závierok.