História
Spoločníci
Služby
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
Naši klienti
 
UNIMEDIA s.r.o. Bratislava
Reklamná agentúra s významným podielom na trhu vo svojej oblasti

MILSY a.s Bánovce nad Bebravou
Výrobca mliečných výrobkov, syrov, pomazánok, s významným podielom na trhu SR v komodite uvedených výrobkov.

POĽNOSLUŽBY BEBRAVA a.s. Rybany
Výroba kŕmnych zmesí a poľnohospodárskych produktov

FATRA IZOLFA a.s. Partizánske
Izolačné fólie, aplikácia izolačných fólií. Spoločnosť s významným podielom na slovenskom trhu v uvedenej komdite

RPL s.r.o. Partizánske
Veľkoobchod a maloobchod s obuvou.

CODES s.r.o Bratislava
Grafické a dizajnérske štúdio.

DE-S-PE s.r.o. Prievidza
Nákup a predaj druhotných surovín

OSM s.r.o. Partizánske
Veľkoobchod s obuvníckymi polotovarmi

KÚPELE BOJNICE a.s.
Poskytovanie kúpeľnej a zdravotníckej starostlivosti

BARNDING. s.r.o. Bratislava
Reklamná agentúra

INTEREXPORT s.r.o. Partizánske
Veľkoobchod a maloobchod s koženým tovarom

JELA PRODUKT s.r.o. Partizánske
Výroba obuvi

BACOU PRODUKT s.r.o. Partizánske
Výroba obuvi

HITOP Partizánske
Výroba a predaj obuvi.

SBD Partizánske
Stavebné bytové družstvo.

SBD Prievidza
Stavebné bytové družstvo.

ARTRA spol. s.r.o Oslany
Výroba pracovnej obuvi.

SLOVTEPMONT a.s. Partizánske


JUDr. Balážiková Edita, Partizánske
Advokátska kancelária